Consiliul Național al Dizabilității din România,

Sediul social:  Str. Căuzași, nr. 26, sector: 3, București,

înregistrat in Registrul Federațiilor de pe lângă Tribunalul București sub nr. 16/FED/2004.05.25,

Cod unic de înregistrare: 16504985 atribut fiscal RO,

Cont bancar nr. RO05RNCB0073049957140001, deschis la BCR sector 2,

Președinte: Daniela Tontsch;

E-mail: federatia_cndr@yahoo.com