Legislatie

Ordonanța de urgență nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare

Guvernul României Ordonanța de urgență nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare Text publicat în M.Of. al României. În vigoare de la 08 februarie 2018 Având în vedere modificările Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 […]

Finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap se asigură integral de la bugetul de stat

Finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap se asigură integral de la bugetul de stat

Consiliul Național al Dizabilității din România a primit mai multe sesizări în care se semnalează refuzul reprezentanților mai multor primării, din țară, de angajare a asistenților personali din lipsă de fonduri. Potrivit art 3, alin 2 din OUG 2/2017: “(2) Finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau […]

OUG nr. 46/2017 – modificarea şi completarea OUG nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Art. I. — Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare, […]

Consiliul de analiză a problemelor persoanelor cu handicap

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale – MMFPS Ordinul nr. 1645/2010 pentru aprobarea modului de organizare și funcționare a Consiliului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap Text publicat în M.Of. al României. În vigoare de la 08 decembrie 2010 Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și […]

Salariul lunar brut se majorează cu 28,5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, pentru personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de scutire de impozit pe venit

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 91/2017 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 978 din 8 decembrie 2017 Având în vedere faptul că, în prezent, salarizarea personalului bugetar este reglementată prin Legea-cadru […]

Concediul şi indemnizaţia de creştere a copilului 2017: Cum se acordă începând cu 1 septembrie 2017

Concediul şi indemnizaţia de creştere a copilului 2017: Cum se acordă începând cu 1 septembrie 2017

Anul 2016 a adus modificări importante modului de acordare a concediului, iar de la 1 septembrie avem din nou o plafonare a indemnizației aferente, una mai generoasă decât precedenta. Oricare dintre părinți poate cere, în anumite condiții, concediul și indemnizația de creștere a copilului, potrivit legislației în vigoare. În afară […]

Pensia de invaliditate și cea de urmaș pot fi cumulate cu veniturile din activități independente

Pensia de invaliditate și cea de urmaș pot fi cumulate cu veniturile din activități independente

Plenul Camerei Deputaților a adoptat azi, 31.X.2017, cu 267 de voturi „pentru” și o abținere, proiectul de lege care modifică Legea pensiilor 263/2010 și care prevede, printre altele, cumularea pensiei de invaliditate cu veniturile din activități independente, drepturile de autor, de proprietate intelectuală și drepturile conexe. De această prevedere vor […]

Modificare adusă procedurii contestației împotriva certificatelor de încadrare în grad și tip de handicap

Modificare adusă procedurii contestației împotriva certificatelor de încadrare în grad și tip de handicap

Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități informează că procedura contestației împotriva certificatelor de încadrare în grad și tip de handicap, prevăzută de legea 448/2006, a fost modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2017 astfel: Art. 87, alin. 5 “Certificatele emise potrivit prevederilor alin. (4) pot fi contestate de […]

Asistentul personal: angajare, salariu, concediu de odihnă, încetarea contractului de muncă

Asistentul personal: angajare, salariu, concediu de odihnă, încetarea contractului de muncă

În baza evaluării sociopsihomedicale, persoana adultă cu handicap grav și copilul cu handicap grav au dreptul la un asistent personal (art.6 din Ordonanța de urgență nr. 51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, art 35 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările […]

Clarificări importante privind prestațiile sociale pentru persoanele cu handicap și pensia de invaliditate

Clarificări importante privind prestațiile sociale pentru persoanele cu handicap și pensia de invaliditate

În urma numeroaselor adrese primite de Consiliul Național al Dizabilității din România, specialiștii CNDR au constatat că există multe confuzii în ceea ce privesc prestațiile sociale și pensia de invaliditate. Pentru a veni în sprijinul persoanelor cu dizabilități și al aparținătorilor acestora redăm actele normative care legiferează acordarea prestației sociale […]